2ο Πεδίο​

Συνοπτικά Αποτελέσματα για τις 225 σχολές χωρίς Ειδικά Μαθήματα

Μέσος Όρος (για σύγκριση με ΕΒΕ)

Μόρια από

Μόρια έως