Υπολογισμός Μορίων 2023 ΓΕΛ

Υπολογισμός Μορίων 2023 για το 1ο Πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική Κατεύθυνση)

Υπολογισμός Μορίων 2023 για το 2ο Πεδίο

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Υπολογισμός Μορίων 2023 για το 3ο Πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Υπολογισμός Μορίων 2023 για το 4ο Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής